Główna » Artykuły lokalne

Władze miasta w sprawie biblioteki nadal podejmują błędne i szkodliwe decyzje

Autor: admin dnia 30 września 2013 Brak komentarzy

krpis4XXXV Sesja Rady Miasta Legionowo odbyła się w dniu 25.09.2013 r. Podczas sesji Rady Miasta sporo czasu zostało poświęcone kwestii biblioteki w Legionowie.

Po pierwsze Rada Miasta Legionowo przyjęła uchwałę zezwalającą Prezydentowi na podpisanie listu intencyjnego ze Starostwem, by urząd ten przejął bibliotekę. Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poparli tej uchwały. Uważamy, że dość wyrażania intencji w tej sprawie. Dość uchwał intencyjnych, dość listów intencyjnych i pozorowanych działań. Dążenie do likwidacji bibliotek jest rzeczą złą. I nie potrzeba tu żadnych intencji, ani dobrych, ani złych. Z tej decyzji prezydent Smogorzewski powinien się po prostu wycofać. To była pierwsza odsłona konfliktu.

W drugiej poszło o pismo, które zostało wystosowane do Rady Miasta, w którym stowarzyszenie STOP LIKWIDACJI BIBLIOTEKI domagało się m.in. kontroli w tej instytucji.  Organizatorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  jest Gmina Legionowo. Co za tym idzie to prezydent miasta powinien zlecić kontrolę w podległej sobie jednostce na wniosek zbulwersowanych mieszkańców. Wśród radnych koalicji rządzącej Platforma Obywatelska, Porozumienie Samorządowe i Nasze Miasto Nasze Sprawy rozgorzał jednak spór. Zastanawiano się kto ma kontrolować i w jakim zakresie. Wybór na organ kontrolujący padał raczej na Komisję Rewizyjną Rady Miasta. W odczuciu radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości stało się tak dlatego, by chronić prezydenta Smogorzewskiego. Prezydent ma kojarzyć się ludziom z rzeczami miłymi. Z wstęgami, występami okolicznościowymi, wzniosłymi przemówieniami. Przypominamy, że nie było go nawet  na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poświęconej tematowi biblioteki. Podczas obrad rady radca prawny Agnieszka Zielińska wypowiedziała się, że organem założycielskim biblioteki jest… Rada Miasta Legionowo a nie gmina jak to zapisano w statucie biblioteki §3 pkt. 2. Emocje w końcu doszły do takiego zenitu, że postanowiono ogłosić kilka minut przerwy. Po niej ustalono, że Rada Miasta zajmie się głosowaniem wniosku formalnego radnego Ryszarda Brańskiego, przewodniczącego klubu PO, w którym zdecyduje czy w ogóle zezwolić na kontrolę biblioteki (nie ważne przez jaki organ), czy nie. Ostatecznie wniosek nie został przyjęty. Pięciu radnych opowiedziało się za kontrolą ( w tym trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości ), pięciu wstrzymało się od głosu a dziesięciu było przeciw.

W całej sprawie powinno chodzić raczej o przywrócenie sieci filii, która była tworzona przez wiele lat, poprawę organizacji pracy Miejskiej Biblioteki, organizację w Filii nr 1 jak najszybciej czytelni naukowej i czytelni prasy, przywrócenie zakupów nowości w tej filii. Taka czytelnia jest potrzebna w Legionowie od zaraz, a nie w iluzorycznym miejscu (Centrum Komunikacyjnym), które nie wiadomo kiedy powstanie i co tam będzie można zrobić. Nie rozwiąże sprawy przekazanie filii powiatowi, bo Starostwo nie ma doświadczeń w prowadzeniu takiej placówki a także środków na jej prowadzenie i unowocześnienie. Tymczasem Ratusz cały czas upiera się, że Miejska Biblioteka działa idealnie, tzn. jest likwidowana jej najlepsza placówka. Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odmawia przeprowadzenia kontroli pracy biblioteki, bo z dotychczasowych kontroli wynikało, że była idealnie kierowana. Powszechnie zaś znane są konflikty pani Dyrektor z pracowniczkami. Większość Rady Miasta przyznaje rację przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, bo taka jest być może wola prezydenta i najliczniejszego Klubu w Radzie Miasta (!).
To wszystko nie rokuje szans na rozwiązanie sporu wokół Biblioteki. Dobrze byłoby, żeby władze miasta jasno odpowiedziały o co chodzi w tym konflikcie, bo zapewne nie o poprawę funkcjonowania tej ważnej placówki miejskiej. Takiej odpowiedzi nie udzieliła debata o Strategii rozwoju czytelnictwa w Legionowie zorganizowana przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu.

Radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

W Radzie Miasta Legionowo

Podziel się na:
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF
  • Drukuj
  • Twitter
  • Facebook