Główna » Minister Mariusz Błaszczak

Szpital w Legionowie – potrzeba było konsekwencji i determinacji

Autor: admin dnia 14 stycznia 2019 Brak komentarzy

O podpisaniu umowy, która umożliwi uruchomieniu szpitala w Legionowie rozmawiamy z Ministrem Obrony Narodowej – Mariuszem Błaszczakiem.


To i Owo: Szpital w Legionowie planowany był co najmniej od lat 90. jednak do tej pory nie udawało się zrealizować tych planów. Co zdecydowało, że uruchomienie szpitala stało się możliwe?

Mariusz Błaszczak: Starania o szpital w Legionowie sięgają jeszcze lat 80. i powstawania tutejszej „Solidarności”, jednak do dziś szpitala w Legionowie nie ma. Przez lata rządzący naszym miastem często wypowiadali się na ten temat i składali obietnice, których nigdy nie zrealizowali.
W tym przypadku potrzebna była przede wszystkim determinacja i konsekwencja. Szpital w Legionowie to realna potrzeba, Legionowo jest jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Placówka zwiększy potencjał wojskowej służby zdrowia oraz Sił Zbrojnych, a także zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. Zabiegałem o szpital w Legionowie jeszcze pełniąc funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a teraz kontynuuję ten projekt, będąc już Ministrem Obrony Narodowej. Rozpoczęcie inwestycji planujemy na pierwsze półrocze 2019 roku, a zakończenie w trzecim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania będą środki resortu obrony narodowej.

TiO: Kto najbardziej przyczynił się do powodzenia tego przedsięwzięcia?

REKLAMA

MB: Bez wątpienia zrobiliśmy wielki krok i dziś już z całą stanowczością możemy potwierdzić, że szpital w Legionowie powstanie. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia podpisałem umowę z dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, która będzie stanowić podstawę do wybudowania nowego szpitala w naszym mieście. Będzie on filią placówki przy ul. Szaserów w Warszawie.
Moim priorytetem jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, w tym również w powiecie legionowskim, a szerzej na wschód od Wisły. Stąd właśnie uzasadnienie dla budowy szpitala w Legionowie. Szpitale wojskowe są, oczywiście, otwarte dla wszystkich, dlatego ta inwestycja będzie także odpowiedzią na liczne prośby, które kierowali do mnie mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego. Już dziś przywróciliśmy Legionowo dla wojska po kilku latach nieobecności spowodowanej likwidacją przez rząd koalicji PO/PSL 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki.

TiO: Czy powstający szpital będzie miał zapewnione finansowanie z NFZ?( w jakiej formie: w ramach obowiązującego kontraktu czy może nowy kontrakt?)

MB: Nowy szpital będzie miał zapewnione finansowanie w ramach obecnie obowiązującego kontraktu z NFZ.

TiO: Jeszcze nie rozpoczęła się budowa szpitala za już pojawia się wiele pytań i spekulacji. Jednym z nich jest pytanie o dostępność szpitala dla zwykłych mieszkańców?

MB: Szpital zostanie wybudowany na potrzeby nowej 18. Dywizji Zmechanizowanej, stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych oraz dwóch mazowieckich brygad obrony terytorialnej.
Placówka będzie jednak służyła nie tylko wojsku, ale także wszystkim mieszkańcom. Jeszcze raz to podkreślę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości – z usług opieki medycznej w nowym szpitalu będą mogli korzystać wszyscy. Budowa placówki oznacza dalszy rozwój Sił Zbrojnych, ale także poprawę zdrowia i poczucia komfortu mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego. To inwestycja w ludzkie życie i zdrowie, a więc inwestycja bezcenna.

TiO: Czy w związku z budową szpitala przewiduje się zatrudnienie nowego personelu medycznego, czy wykorzystane będą dotychczasowe zasoby personelu medycznego WIM?

MB: Zatrudnienie w nowym szpitalu znajdzie blisko 250 osób – lekarze, pielęgniarki oraz inny personel medyczny i pomocniczy. Kadra kierownicza będzie bazowała na specjalistach w danych dziedzinach medycyny z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Pozostały personel wyższego i średniego szczebla, administracyjny i pomocniczy, będzie rekrutowany sukcesywnie z lokalnego rynku pracy. Wszyscy, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje będą mogli szukać zatrudnienia w nowo powstającej placówce.

TiO: Jakie oddziały będą wchodziły w skład nowego szpitala w Legionowie?

MB: Szpital będzie przystosowany do jednoczesnej hospitalizacji ok. 90 pacjentów.
Utworzymy nowoczesny blok operacyjny, składający się z dwóch sal operacyjnych oraz oddziałów: kardiologicznego, chirurgicznego, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych. Szpital będzie częścią renomowanego Wojskowego Instytutu Medycznego, co daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych. To będzie nowoczesny obiekt, wybudowany według najnowszych standardów. Szpital będzie miał 5 kondygnacji naziemnych i podziemny parking.

Red.

Źródło: http://toiowo.eu/legionowo-szpital-w-legionowie-potrzeba-bylo-konsekwencji-i-determinacji/

Podziel się na:
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF
  • Drukuj
  • Twitter
  • Facebook