Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską akcją „Chrońmy dzieci”.

Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, stanowiący realizację konstytucyjnego prawa inicjatywy ustawodawczej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera propozycje zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Więcej na:

http://chronmywspierajmy.pl/

Blankiety do zbiórki podpisów oraz ulotki informacyjnie można pobrać:

http://chronmywspierajmy.pl/#pliki

Podziel się na:
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF
  • Drukuj
  • Twitter
  • Facebook