Uchwała i apel


Stop podwyżkom cen biletów!

Filmowy materiał informacyjny Prawa i Sprawiedliwości w Legionowie ws. komunikacji publicznej

 Poprzyj nasz apel korzystając z formularza poniżej:

Komunikacja publiczna w Legionowie

Apel do Prezydenta Romana Smogorzewskiego

Komunikacja publiczna jest jedną z najważniejszych spraw dla Mieszkańców Legionowa. Codziennie kilkanaście tysięcy ludzi z naszego miasta i powiatu dojeżdża do swoich miejsc pracy i do szkół korzystając z komunikacji publicznej. Wielu ludzi nie stać na dojazd własnym środkiem transportu, ponieważ paliwo jest z roku na rok droższe. W ostatnim czasie ceny produktów i usług nieustannie rosną a pensje nie. Planowane podwyższenie opłat za przejazd po raz kolejny uszczupli domowe budżety.

Na początku roku 2013 miała już miejsce duża podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej:

• bilet jednorazowy kosztował 5,60 złotego, obecnie kosztuje 7 złotych.
• bilet miesięczny kosztował 156 złotych, obecnie kosztuje 196 złotych.
• bilet kwartalny kosztował 370 złotych, obecnie kosztuje 474 złote.

Mając na względzie powyższe informacje zwracamy się do władz miasta, w tym zwłaszcza do Prezydenta Romana Smogorzewskiego o podjęcie skutecznych działań zmierzających do:

• zachowania dotychczasowej liczby kursów pociągów SKM linii S3 i S9,
• zachowania wspólnego biletu ZTM na terenie całego miasta Legionowo,
• zneutralizowania skutków podwyżek cen biletów dokonanych w 2013 roku i planowanych na 2014 rok

Zneutralizowanie skutków podwyżek mogłoby dokonać się poprzez włączenie Legionowa, które obecnie jest w II strefie biletowej do I strefy biletowej lub strefy pośredniej o roboczej nazwie „Warszawa +”. W tej ostatniej wzrastałyby jedynie ceny biletów krótkookresowych, natomiast ceny tych najbardziej dogodnych tj. długookresowych – miesięcznych i kwartalnych – nie. Koszt przyłączenia Legionowa do I strefy biletowej lub strefy „Warszawa +” to kwota opiewająca na kilka milionów złotych w skali roku. W budżecie Legionowa można znaleźć środki na proponowane rozwiązania. W końcu 2012 roku prezydent podwyższył podatki i opłaty lokalne. Z tego tytułu do kasy miasta w roku 2013 wpłynie o 3 500 000 złotych więcej niż w roku poprzednim. Część tych pieniędzy można przeznaczyć na komunikację. Władze Legionowa mogą się również zwrócić o dofinansowanie komunikacji do władz powiatu oraz okolicznych gmin, których mieszkańcy również korzystają z połączeń z Legionowa.
W ostatnim czasie wiele słyszy się o planach budowy nowego dworca kolejowego w Legionowie. Po co mieszkańcom inwestycja za wiele milionów złotych, skoro miasta nie stać na dotowanie komunikacji?

Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Legionowo zwraca się w imieniu Mieszkańców do prezydenta Romana Smogorzewskiego, przewodniczącego Rady Miasta Legionowo Janusza Klejmenta, radnych klubów Rady Miasta Legionowo: Platformy Obywatelskiej, Porozumienia Samorządowego oraz Nasze Miasto Nasze Sprawy o przyjęcie powyższych postulatów i poparcie wszystkich działań zmierzających do ich realizacji.

[signature]

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Szanowni Państwo!

Pod obrady XXX sesji Rady Miasta Legionowo Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt uchwały z apelem (treść uchwały | treść apelu) do prezydenta Romana Smogorzewskiego, aby zajął się problemem komunikacji publicznej w Legionowie. Była to uchwała intencyjna – nie nakładała ona na prezydenta żadnych obowiązków a jedynie miała na celu zwrócić jego uwagę na tą szczególnie ważną kwestię. Radni Prawa i Sprawiedliwości w imieniu mieszkańców apelowali, aby:

1. nie likwidować kursów kolejek SKM linii S3 i S9 w weekendy

ostatnio podjęta została decyzja o likwidacji kursów kolejek SKM linii S9 w weekendy. Oszczędności z tego tytułu są niewielkie a w znacznym stopniu utrudnia to życie mieszkańcom, którzy w soboty i niedziele dojeżdżają do pracy, do szkół lub na zakupy.

2. nie ograniczać zasięgu wspólnego biletu obowiązującego na terenie Legionowa

najpierw informowano, że wspólny bilet ma być zlikwidowany całkowicie. Potem prezydent twierdził, że wspólny bilet zostanie zachowany, ale tylko do stacji Legionowo  z pominięciem mieszkańców stacji Legionowo – Przystanek. Ostatecznie udogodnienie to będzie obowiązywać na terenie całego miasta, ale prezydent wycofał się z pomysłu ograniczenia dopiero po stanowczym sprzeciwie mieszkańców i radnych PiS

3. prezydent podjął działania, które realnie obniżyłyby ceny biletów komunikacji miejskiej po podwyżce z początku 2013 r. i przed podwyżką, która będzie miała miejsce na początku 2014 r.

radni PiS apelowali, by prezydent Roman Smogorzewski podjął działania zmierzające do włączenia Legionowa do I strefy biletowej, gdzie ceny biletów są niższe a podwyżki będą w przyszłości mniejsze. Rozwiązaniem byłoby także negocjowanie włączenia miasta do specjalnej strefy tzw. „Warszawa +”, gdzie ceny biletów długookresowych (miesięcznych i kwartalnych) nie ulegałby podwyższeniu

Uchwała w jasny i konkretny sposób precyzowała skąd wziąć pieniądze na te cele. W końcu 2012 r. miała miejsce podwyżka podatków i opłat lokalnych. Z tego tytułu do budżetu wpłynie w 2013 r. 3 500 000 złotych dodatkowych pieniędzy. Dodatkowe środki można pozyskać też od starosty legionowskiego i burmistrzów oraz wójtów ościennych samorządów (Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt), których mieszkańcy również jeżdżą komunikacją publiczną z terenu Legionowa.

Ważna uchwała, dotycząca mieszkańców i bardzo istotnego problemu, jakim jest komunikacja publiczna nie została nawet przez radnych koalicji rządzącej wprowadzona do porządku obrad. Wynik głosowania w tej sprawie na początku sesji Rady Miasta Legionowo był następujący:

3 głosy ZA, 10 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 9 głosów PRZECIW

W Legionowie Rada Miasta liczy 23 radnych. Podczas głosowania na sali było obecnych 22 radnych. Nieobecny był radny Marcin Smogorzewski. Za głosowali wszyscy trzej radni Klubu PiS. Pozostałych 19 radnych klubów: Platforma Obywatelska, Porozumienie Samorządowe, Nasze Miasto Nasze Sprawy nie dopuściło do dyskusji nad problemem komunikacji publicznej w Legionowie. To jasno pokazuje, jaki jest prawdziwy stosunek radnych klubów PO, PS, NMNS do problemów mieszkańców a zwłaszcza do kwestii komunikacji. I należy to jasno powiedzieć, mimo że w ostatnim czasie mieliśmy wiele doniesień medialnych o tym, jak niektórzy radni walczą w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy kto jak głosował nad wprowadzeniem uchwały do porządku obrad. Radnych wymieniamy z imienia i nazwiska. Decyzje o publikacji Klub Radnych PiS podjął, ponieważ nie znalazł poparcia wniosek klubu o głosowanie imienne (radni w takim trybie zobowiązani są głosować pod swoim imieniem i nazwiskiem a kto jak głosował jest ujęte w protokole z sesji). Radni PiS składali wnioski o głosowanie imienne kilkakrotnie w przeszłości w innych ważnych sprawach dotyczących mieszkańców. Nigdy jednak wnioski te nie przechodziły. Powstaje pytanie, czy wszyscy pozostali radni – poza radnymi PiS – wstydzą się tego jak głosują i czy naprawdę zawsze reprezentują interes ludzi, którzy ich wybrali?

Głosowali PRZECIW lub WSTRZYMALI SIĘ:

Klub Radnych Platforma Obywatelska:Marta Bogucka

Ryszard Brański

Anna Łaniewska

Monika       Jeziak

Mirosław Pachulski

Andrzej Piętka

Piotr Topczewski

Agata              Zaklika

Klub Radnych Porozumienie Samorządowe:

Agnieszka Borkowska

Janusz        Klejment

Leszek Smuniewski

Tadeusz SzulcJacek          Zawada

Artur Żuchowski

Klub Radnych Nasze Miasto Nasze Sprawy:

Józef Dziedzic

Paweł Głażewski

Bogdan Kiełbasiński

Paweł Lewandowski

Małgorzata Luzak

Głosowali ZA:

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość:


Zdzisław
Koryś
Konrad
Michalski
Kazimierz
Płaciszewski

 

———————

Zobacz interpelacje Klubu Radnych PiS dotyczące komunikacji publicznej

———————-

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości domaga się:

  • przywrócenia kursów kolejek SKM linii S9 w weekendy
  • włączenia Legionowa do I strefy biletowej, gdzie ceny biletów są niższe a podwyżki mniejsze


__uchwala
 apel_ico

Podziel się na:
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF
  • Drukuj
  • Twitter
  • Facebook

Dodaj komentarz